Konferencje niecykliczne


10. października 2018 r.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pod patronatem ATA

8. lutego 2018 r.

New trends and research challenges in pedagogy and andragogy - NTRCPA18

6-7. października 2017 r.

I Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe

10. kwietnia 2016 r.

Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania

21. listopada 2014 r.

Seminarium z okazji 80-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Półturzyckiego

18–19. października 2011 r.

Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych

20–21. kwietnia 2010 r.

Starość w przestrzeni badawczej andragogiki

04. listopada 2010 r.

W kręgu tradycji i współczesności ruchu samokształceniowego po obu stronach Bałtyku