Władze Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Władzami ATA są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą ATA i jest zwoływane co trzy lata jako zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze.

Skład Zarządu ATA X kadencji (2022 - 2025)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL
 • Sekretarz: dr hab. Martyna Pryszmont, prof. UWr
 • Członek: dr hab. Agata Chabior, prof. UJK
 • Członek: dr hab. Beata Cyboran
 • Członek: dr Ewa Dębska

Skład Komisji Rewizyjnej ATA X kadencji (2022 - 2025)

 • Przewodnicząca: dr Małgorzata Olejarz
 • Członek: dr Aleksandra Litawa
 • Członek: dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA X kadencji (2022 - 2025)

 • Przewodnicząca: dr Monika Sulik
 • Członek: dr Agnieszka Majewska-Kafarowska
 • Członek: dr Kinga Majchrzak-PtakSkład Zarządu ATA IX kadencji (12.06.2017 - 27.06.2022)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Elżbieta Dubas
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL
 • Sekretarz: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UW
 • Członek: dr hab. Artur Fabiś
 • Członek: dr Krzysztof Pierścieniak

Skład Komisji Rewizyjnej ATA IX kadencji (12.06.2017 - 27.06.2022)

 • Przewodnicząca: dr hab. Beata Cyboran
 • Członek: dr hab. Agata Chabior
 • Członek: dr Renata Konieczna-Woźniak

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA IX kadencji (12.06.2017 - 27.06.2022)

 • Przewodnicząca: dr Monika Sulik
 • Członek: dr Agnieszka Majewska-Kafarowska
 • Członek: dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ

Skład Zarządu ATA VIII kadencji (15.05-2014 - 12.06.2017)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Ewa Skibińska
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL
 • Sekretarz: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN
 • Członek: dr Artur Fabiś
 • Członek: dr Krzysztof Pierścieniak

Skład Komisji Rewizyjnej ATA VIII kadencji (15.05-2014 - 12.06.2017)

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
 • Członek: dr Beata Cyboran
 • Członek: dr Renata Konieczna-Woźniak

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA VIII kadencji (15.05-2014 - 12.06.2017)

 • Przewodnicząca: dr Monika Sulik
 • Członek: dr Agnieszka Majewska-Kafarowska
 • Członek: dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ

Skład Zarządu ATA VII kadencji (14.04.2011 - 15.05-2014)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Ewa Skibińska, prof. UW
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB
 • Skarbnik: dr hab. Wojciech Horyń, prof. WSH
 • Sekretarz: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN
 • Członek: dr Artur Fabiś
 • Członek: dr Krzysztof Pierścieniak

Skład Komisji Rewizyjnej ATA VII kadencji (14.04.2011 - 15.05-2014)

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, prof. WSA

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA VII kadencji (14.04.2011 - 15.05-2014)

 • Przewodnicząca: dr Grażyna Orzechowska
 • Wiceprzewodnicząca: dr Anna Panek
 • Sekretarz: dr Joanna Stelmaszczyk

Skład Zarządu ATA VI kadencji (24.01.2008 - 14.04.2011)

 • Prezes Zarządu: dr hab. Ewa Skibińska, prof. UW
 • Wiceprezes: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
 • Wiceprezes: dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. UŚ
 • Skarbnik: dr Wojciech Horyń
 • Sekretarz: dr Krzysztof Pierścieniak
 • Członek: dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN
 • Członek: dr Artur Fabiś
 • Członek: dr hab. Tomasz Maliszewski, prof. AMW w Gdyni

Skład Komisji Rewizyjnej ATA VI kadencji (24.01.2008 - 14.04.2011)

 • Przewodnicząca: dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ
 • Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Kargul
 • Sekretarz: dr hab. Jerzy Semków, prof. UWr

Skład Sądu Koleżeńskiego ATA VI kadencji (24.01.2008 - 14.04.2011)

 • Przewodnicząca: dr Grażyna Orzechowska
 • Wiceprzewodnicząca: dr Anna Panek
 • Sekretarz: dr Joanna Stelmaszczyk

Skład Zarządu ATA - kadencje od I do V (28.09.1993 - 24.01.2008)

 • Prezes Zarządu: prof. dr hab. Józef Półturzycki
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Olga Czerniawska
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
 • Skarbnik: dr hab. Janina Karney, prof. UW
 • Sekretarz: prof. dr hab. Eugenia Anna Wesołowska
 • Członek: prof. dr hab. Józef Kargul
 • Członek: prof. dr hab. Franciszek Marek
 • Członek: dr hab. Lucjan Turos, prof. UW

Źródło: www.nauka-polska.pl; J. Półturzycki, Działalność Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w latach 1993-2008, „Rocznik Andragogiczny” 2007, s. 21-22.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ATA - kadencje od I do V (28.09.1993 - 24.01.2008)

 • dr hab. Jerzy Semków, prof. UWr

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ATA - kadencje od I do V (28.09.1993 - 24.01.2008)

 • doc. dr Mieczysław Marczuk