Nagroda za wybitną monografię

Nagroda za wybitną monografię

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne jest organizatorem corocznego konkursu na wybitną monografię z andragogiki.

LAUREACI:
2021: Dr Martyna Pryszmont, Metodologia jako sztuka wyjścia. Podejście badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem, Atut Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2020. (więcej informacji).
2021: Dr Monika Chmielecka, Transformacja w coachingu. Doświadczenia uczenia się dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020. (więcej informacji).
2020: Dr Joanna Golonka-Legut, Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław, 2019. (więcej informacji).
2019: Dr Arkadiusz Wąsiński, Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (więcej informacji).
2018: Dr Sylwia Słowińska, Sensy oddolnych inicjatyw kulturalnych w interpretacji ich realizatorów, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017, ss. 324 (więcej informacji).

Kapituła konkursu na wybitną monografię z andragogiki (lata 2021-2025):
prof. dr hab. Elżbieta Dubas - przewodnicząca
prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
prof. dr hab. Ewa Przybylska
prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak
prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik

Termin nadsyłania prac: 31 marca 2023 r.
Termin ogłoszenia wyników: do 30 czerwca 2023 r.

Regulamin przyznawania nagród ATA za monografie naukowe z andragogiki wraz z formularzem zgłoszeniowym