Nagroda za wybitną monografię - Laureat 2018!

Nagroda za wybitną monografię - Laureat 2018!

Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego - po zapoznaniu się z zamówionymi recenzjami oraz opinią Przewodniczącego Kapituły Nagrody prof. zw. dra hab. Józefa Kargula - uhonorował „Nagrodą za wybitną monografię” w roku 2018 książkę dr Sylwii Słowińskiej p.t. „Sensy oddolnych inicjatyw kulturalnych w interpretacji ich realizatorów”. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017 (ISBN 978-83-7842-301-0).

Pani doktor serdecznie gratulujemy!

Sylwetka zawodowa autorki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki na Wydziela Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki edukacji kulturalnej, animacji kultury, aktywności kulturalnej, realizowanej zarówno w instytucjonalnych, jak i nieformalnych układach oraz na problematyce szeroko rozumianej edukacji ludzi dorosłych. Wchodzi w skład redakcji czasopisma naukowego „Dyskursy Młodych Andragogów”, gdzie pełni funkcję sekretarza redakcji oraz redaktora tematycznego w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury. Jest członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Autorka, współautorka i redaktorka publikacji książkowych, m.in. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech. Inspiracje – propozycje, koncepcje, Wyd. Impuls, Kraków 2007 (monografia autosrka); Inicjatywy angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015 (praca pod ed.), Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie.

Streszczenie nagrodzonej książki w języku polskim i angielskim.

dr Sylwia Słowińska