Konferencje Dolnośląskiego Koła ATA

W latach 2001 - 2008 Dolnośląskie Koło ATA (kierowane przez dra Wojciecha Horynia) zorganizowało cyklu czterech konferencji naukowych, których tematyka wiązała się z nauczycielem – andragogiem:


3-4. grudnia 2008 r.

Nauczyciel andragog w społeczeństwie wielokulturowym, Wrocław

7-8. grudnia 2005 r.

Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, Wrocław

3-4. grudnia 2003 r.

Nauczyciel andragog na początku XXI wieku, Wrocław

2-3. grudnia 2001 r.

Nauczyciel andragog u progu XXI wieku, Wrocław