Jesienne Spotkania Andragogiczne
13. listopada 2019 r.

Człowiek w okresie późnej dorosłości
wychodzący z potrzasku rzeczywistości cybernetycznej

14. listopada 2018 r.

(Nie)przewidywalna przyszłość edukacji człowieka dorosłego

14. listopada 2017 r.

Sztuka: percepcja – uczestnictwo – twórczość – w edukacji człowieka dorosłego

14. października 2012 r.

Andragogiczny kontekst współczesnej dorosłości

18. listopada 2015 r.

Współczesne wyzwania edukacji dorosłych w Polsce i na świecie