New trends and research challanges
un pedagogy and andragogy


Konferencja naukowa pod patronatem ATA
Praga, 8.02.2018 r. (informacje i zapisy)

X Konferencja Andragogiczna
17-18 maja 2018


„100 lat edukacji dorosłych w Polsce - historyczne i teraźniejsze przestrzenie narracji andragogicznej" (informacje i zapisy)

Nagroda za wybitną monografię!
Zgłoszenia do 31 stycznia 2018!


Więcej informacji ...

Nowy numer półrocznika "Edukacja Dorosłych". Do pobrania w dziale Edukacja Dorosłych.
Zobacz wszystkie aktualności
Więcej informacji...